Legepladsdelen af projekt forplads står nu færdig.

Legepladsen er blevet til via LAG midler

Projektformål- og indhold

I dag dyrker færre idræt i traditionelle hal-miljøer. Borgere efterspørger en bredere palet af aktivitetsmuligheder, især i forbindelse med udendørs aktiviteter. Mere idræt foregår andre steder end i foreningslivet, enten som uorganiserede eller selvorganiserede aktiviteter.

Helsinge Hallerne er en selvejende institution, der driver indendørs sportsfaciliteter. Helsinge Hallerne har udarbejdet en visionsplan, der b.la. omfatter udvikling af udendørs fællesarealer. Det udendørs projekt består i at etablere et fællesareal, hvor alle kan benytte de opstillede og afmærkede faciliteter hele året rundt.

Der etableres boldbaner i et Street-område med miniboldbane, basketballkurv, bordfodbold, bordtennis samt motionsredskaber. Desuden optegnes løbebaner. Effekt Aktiviteterne skal skabe glæde og sundhed ved leg, bevægelse og rigtig træning.

Arealerne vil være frit tilgængelige for alle. Målgruppen er borgere i Helsinge-området, som kommer for at dyrke idræt. De kan benytte aktivitetsområdet inden og efter træning. Det er også et stort ønske at kunne aktivere ikke-idrætsaktive børn, unge og voksne.

Hvad er LAG?

LAG betyder ’Lokal aktionsgruppe’

Landdistriktsprogrammet er det EU-program, der ligger til grund for arbejdet i de lokale aktionsgrupper. Med Landdistriktsprogrammet ønsker EU at skabe nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne.

De lokale aktionsgrupper er lokalt forankrede foreninger, som skaber udvikling og innovation i lokalsamfundene ved blandt andet at tildele tilskudsmidler til relevante projekter. Der er 27 lokale aktionsgrupper (LAG) under det danske Landdistriktsprogram.

De lokale aktionsgrupper tegnes af bestyrelsen, der består af 2/3 folkevalgte borgere og 1/3 politisk udpegede repræsentanter fra kommuner og regioner. Til deres arbejde får de stillet midler til rådighed fra den danske stat og EU.

Med pengene følger muligheden for, at borgere, virksomheder og foreninger kan engagere sig og få indflydelse på den lokale udvikling. De lokale aktionsgrupper bestemmer, hvad pengene skal bruges til lokalt, og hvilke projekter der skal have tilskud inden for de af EU udstukne rammer.